Men Fashion Week: from Milan to Paris

Giorgio Armani Menswear Fall Winter 2015 in Milan
Giorgio Armani Menswear Fall Winter 2015 in Milan
Giorgio Armani Menswear Fall Winter 2015 in Milan
Giorgio Armani Menswear Fall Winter 2015 in Milan
Stella Jean Menswear Fall Winter 2015 Collection in Milan
Stella Jean Menswear Fall Winter 2015 Collection in Milan
Stella Jean Menswear Fall Winter 2015 Collection in Milan
Stella Jean Menswear Fall Winter 2015 Collection in Milan
Valentino Menswear Fall Winter 2015 in Paris
Valentino Menswear Fall Winter 2015 in Paris
Valentino Menswear Fall Winter 2015 in Paris
Valentino Menswear Fall Winter 2015 in Paris
Valentino Menswear Fall Winter 2015 in Paris
Valentino Menswear Fall Winter 2015 in Paris

Pictures from NowFashion